Garanciális feltételek

49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 4.§-ának (1) és (2) bekezdése szerint a garanciális javítási idő nem meghatározott, annak határidejéről tájékoztatni kell a fogyasztót és a forgalmazónak/szerviznek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A 10.000.- Ft. azaz tízezer forint bruttó értéket meghaladó egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet érvényes.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó alkatrészekre és komponensekre az alábbi feltételek szerint vállalunk jótállást.

Általános feltételek:

A jótállási igényt számlával lehet érvényesíteni a vásárlástól számított 12 hónapig. Kivételt képeznek a saját garanciajeggyel rendelkező, valamint a számlán emelt garanciális időtartammal feltüntetett termékek, amelyekre a garanciajegyen illetve a számlán megjelölt jótállási idő vonatkozik.

Pénz visszafizetési garancia időtartama a vásárlástól számított 3 nap.

A garanciális javításra behozott alkatrészeket csak eredeti csomagolásban, tartozékaival együtt áll módunkban átvenni. Az egység azonosító címkéjének (sorozatszám és egyedi azonosító, valamint egyéb zárjegy és matrica) sérülésmentes állapotban kell lennie.

Ha a vásárolt árucikk meghibásodik, és megfelel a garanciális feltételeknek, akkor azt a vásárló kívánságára azonos típusú új termékre cseréljük, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket adunk helyette. Amennyiben a meghibásodott alkatrészt, részegységet szervizünk nem tudja ugyanolyanra, vagy korszerűbbre cserélni, abban az esetben vásárlónk élhet a vételár-visszafizetés igényével. Szervizünk nem köteles az eredeti alkatrésznél korszerűbbre, nagyobb teljesítményűre cserélni az alkatrészt, de egyedi elbírálás alapján, a disztribútor jóindulatú együttműködésével általában megoldható a korszerűbbre való csere.

A garanciajegy (számla) pótlása megoldható. Kivételt képez az a termék, amely külső szerviz által kiadott garancialevéllel volt ellátva. Ezt sajnos nincs módunkban pótolni. Bár a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét, mégis kérjük, hogy a garanciajegyen feltüntetett adatok meglétét és egyezőségét minden esetben ellenőrizze!

Olyan termékeknél, melyek saját, gyártói garanciajeggyel rendelkeznek, mindenképp a gyártó által a garanciajegy hátulján megjelölt, a vásárló lakóhelyéhez legközelebb eső szervizben jelentse a meghibásodást.

Nem garanciális okok:

Garanciavesztés okai:

A termék szállítása vagy üzembe helyezése közben bekövetkező sérülés, a nem megfelelő tárolás.
A terméken bármilyen mechanikai sérülés ( égés , roncsolódás , törés , repedés), akkor is, ha a hiba látszólag nem függ össze a sérüléssel.
A terméken elemi kár okozta meghibásodás ( villámkár , túlfeszültség )
A terméken szereplő sorozatszám, egyedi azonosító címke, zárjegy, vagy egyéb matrica sérülése , hiánya.
A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodások
A termékeken illetéktelen és/vagy szakszerűtlen javítási, szerelési próbálkozásra utaló nyomok sérülések. (Javítási munkákat csak a forgalmazó által erre felhatalmazott szakszervizek, szakemberek végezhetnek, amit adott esetben számlával is igazoltatni kell.)

Feltételes garancia:

A mechanikai sérülés miatt garanciáját vesztett alkatrészt cégünk bizonyos esetekben a vásárló kifejezett kérésére visszaküldi felülbírálásra elsősorban a disztribútornak, vagy közvetlenül a gyártónak.

Mivel a feltételes garanciára átvett termék cseréje/javítása teljes mértékben a disztribútor, ill. a gyártó jóindulatától függ, ezért időtartama előre nem meghatározható, de minimum 90 nap.

Ha az ügyfél kéri a feltételes garancia ügyintézését, akkor egyben elfogadja a fent felsorolt feltételeket, valamit azt, hogy a disztribútor, vagy a gyártó visszautasíthatja a cserét, vagy javítást és hosszadalmas idő elteltével is csak a sérült terméket kapja vissza.

A jótállás a Ptk. 248. § (1) bekezdése szerint nem érinti a jogosultnak (vásárlónak) a törvényből eredő jogait.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség elérhetősége: 1088 Budapest, József krt. 6. Tel: 06-1 / 459-4800.

A Fővárosi Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: 1074 Budapest, Rákóczi út 54.. Tel: 06-1 / 461-0488.